La difusió dels coneixements i aprenentatges

De Verdum720
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Entenem que és imprescindible compartir els aprenentatges i reflexions del procés de capacitació i assessorament a través dels canals de difusió existents.

  1. A la Fundació Pare Manel ja es disposa de diversos canals de comunicació externa i està força delimitat el públic al qual es dirigeix segons el canal.
  2. Moltes accions/campanyes es poden fer amb estratègies multicanal, però pensem a adaptar tot el que sigui possible del contingut a les característiques pròpies i públic objectiu de cada canal.
  3. Des del Punt Òmnia del Verdum, es farà una tasca per a potenciar la presència dels diferents agents del territori en els canals que cada agent gestiona alhora que plantegem la creació de canals específics pel projecte de coproducció comunitària.
  4. La idea és que allò que fem es documenti en obert perquè pugui ser reproduïble. Per tant obrim aquest espai wiki i utilitzarem eines col·laboratives tipus PAD (actes, apunts, etc… col·laborativa), prenent com a referència l'eina de Teixidora
  5. Des del Laboratori Fabulós del Verdum / Obrador Digital del Verdum documentarem en format vídeo tota aquella activitat/procés rellevant que pugui servir tant com a registre del qual el projecte produeix com a material de referència per a la reproductibilitat de la proposta.
  6. A més usarem els canals i xarxes socials més adequats de les entitats participants en el territori, per a difondre la informació, documentació i missatge a comunicar.
  7. Sempre que l'eina ho permeti, s’usaran llicències obertes (creative commons per als documents, d’inspiració en wikimedia commons per a les imatges).
  8. Tant el Punt Òmnia del Verdum com el Laboratori Fabulós/Obrador Digital del Verdum han de ser els espais centrals i de confluència digital de tota la iniciativa que tindran les seves derivades en els espais de les escoles que ho puguin assumir.