Verdum 720

De Verdum720
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Edu360.jpg

El Verdum 720: Capgirem el reforç escolar, va néixer de la mà de la Fundació Jaume Bofill on "onze ajuntaments i comarques impulsen pilotatges al voltant de l'Educació 360º. Educació a temps complet que esdevindran laboratoris territorials per aplicar i transferir experiències d’èxit".

Tenim clar que el Verdum és el territori que ens uneix a la ciutat de Barcelona i per això ha de sortir destacat al títol del projecte. 720 perquè les oportunitats educatives al territori no necessiten només una volta, o només una mirada, necessita una ment oberta, desperta i proactiva per redefinir com volem l’educació al territori.

Des d'aquesta perspectiva volem trobar la manera de treballar en xarxa des d’una nova mirada, amb l’objectiu d’esdevenir un “equip/comunitat” en la seva totalitat, amb objectius comuns i fugir de les intervencions més assistencials per poder generar canvis positius des de l’apoderament de la pròpia persona.

Per tant, aquest serà un espai on cercar, analitzar i aprofundir en les pràctiques comunitàries i com aquest treball en xarxa millora i enriqueix la pràctica educativa d’una entitat i/o d’un territori. És a dir, la recerca de certeses de com la comunitat millora la globalitat d’un projecte educatiu. Aquests sabers i sobretot aquesta metodologia resulta necessària per poder transformar entorns i contextos on les oportunitats educatives, d’entrada, són menys nombroses. Per tant, estem partint de la idea d’educació comunitària com una mirada holística cap a l’infant on transita per diversos espais i on aquests, han de compartir mirades i coneixements per poder fomentar i garantir una igualtat real d’oportunitats educatives.

Per tot això, l'objectiu d'aquest espai i d'aquest projecte:

  • Objectiu general: Millorar i sistematitzar la connexió i treball en xarxa entre els diferents agents educatius del territori.
  1. Objectiu específic 1: Explorar certeses per fer del treball en xarxa, una metodologia eficient i vàlida al territori amb l’objectiu d’esdevenir un “equip/comunitat” en la seva totalitat, amb objectius comuns per poder generar canvis positius des de l’apoderament de la mateixa persona.
  2. Objectiu específic 2: Treballar cooperativament, de forma més propera per facilitar la feina en xarxa dels diferents agents educatius, que l'enriqueixi i reverteixi directament en els infants, adolescents i les seves famílies. Els corrents educatius actuals ens indiquen que és una metodologia que funciona, que requereix un canvi de mentalitat i un procés d'adaptació però que a la llarga millora els resultats. Per tant, creiem que d'aquesta millora es pot garantir la seva permanència en el temps.

ÍNDEX

Pòster Verdum720.jpg
  1. Emmarcament teòric del projecte
  2. Diagnòstic del projecte
  3. Descripció del projecte
  4. Entitats implicades en el projecte
  5. Encaix, reptes i motivació del projecte amb l'horitzó de l'Educació 360º
  6. La difusió dels coneixements i aprenentatges
  7. Referències documentals